Очакваме ви в Monkeys Restaurant - Take. Eat. Easy.

Настъпи моментът да се метнем отново на плажа и да им покажем как се прави лято отрано!
Очакваме ви в Monkeys Restaurant - Take. Eat. Easy.